Finalisti

Medzinárodná porota pod vedením maďarského výtvarníka a pedagóga Frigyesa Königa rozhodla o víťazoch štvrtého ročníka súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB pre mladých umelcov za maliarske dielo. Ceny v celkovej výške 20-tisíc eur si odniesli:

1. miesto - Erik Šille
2. miesto - Eva Činčalová
3. miesto - Alexandra Fazekašová

Do súťaže sa prihlásilo 79 umelcov. Porota vybrala do finále 20 najlepších diel. Tie boli vystavené od 22. septembra do 18. októbra 2009 vo výstavnej sieni Dvorana MK SR na nám. SNP v Bratislave.

Finalisti 4. ročníka súťaže:
Andrea Bartošová
Michal Bôrik
Michal Czinege
Michal Černušák
Eva Činčalová
Alexandra Fazekašová
Mira Gáberová
Juraj Kollár
Patrícia Koyšová
Peter Králik
Alžbeta Malcová
Marcel Mališ
Kristína Mésároš
Juliana Mrvová
Oľga Paštéková
Rastislav Podoba
Rastislav Sedlačík
Mariana Sedlačíková
Veronika Simonová
Erik Šille