Rastislav Podhorský, Kristína Bukovčáková a Maroš Kontroš sú víťazmi desiateho ročníka prestížnej súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov.

Porota, ktorej predsedala známa londýnska galeristka a výtvarná teoretička Charlotte Schepke mala náročnú úlohu vybrať najlepšie diela z prihlásených 111 prác. „Porota vyberala diela s cieľom podporiť experimentálne a autentické polohy maľby zástupcov najmladšej generácie, u ktorých videla potenciál pre ďalší rozvoj. Veríme, že ocenenie bude pre víťazov povzbudením do ich ďalšieho umeleckého snaženia," povedala predsedníčka poroty Ch. Schepke.

1. miesto

Prvú cenu a finančnú odmenu 10 000 eur porota udelila Rastislavovi Podhorskému za dielo Sýtenie prázdna. Porota ocenila autorov dialóg s médiom maľby a jej históriou. Jeho minimalistická maľba využitím netradičnej podložky evokuje realitu priestorovej ilúzie v pôsobivom celku.

Rastislav Podhorský (nar. 1990) vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením docentky Kladie Kosziby a profesora Daniela Fischera. Žije a tvorí v Bratislave.

2. miesto

Druhé miesto a 6 500 eur si odniesla Kristína Bukovčáková a jej dielo Rozmnožovanie stonkovými odrezkami. Porotu zaujala spontánnosť a sviežosť maľby a jej pozitívny apel. Téma idealizovaného vzťahu človeka k prírode má význam v kontexte súčasnej pretechnologizovanej spoločnosti.

Kristína Bukovčáková (nar. 1991) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, neskôr absolvovala stáž na Akadémii umení v Krakove. Momentálne študuje na Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe.

3. miesto

Trojicu víťazov uzatvára Maroš Kontroš s obrazom Hlava a odmenou 3 500 eur. Jeho traumatický, psychologizujúci portrét prekračuje hranice bežnej estetiky. Je príkladom maľby, ktorá v divákovi evokuje silné emócie a vyžaduje si jeho pozornejšie vnímanie. Porota ocenila odvahu umelca hľadieť do vlastného vnútra bez ohľadu na publikum.

Maroš Kontroš (nar. 1988) je študentom Fakulty umení na Technickej univerzity v Košiciach, kde aktuálne pokračuje v magisterskom štúdiu. Žije a tvorí v Poprade a Košiciach.

Finalisti 10. ročníka súťaže (diela si môžete pozrieť tu)

Alexandra Barth
Kristína Bukovčáková
Lucia Dovičáková
Svetlana Fialová
Lucia Horvátová
Petra Housková
Martin Kiman
Maroš Kontroš
Rita Koszorús
Adam Kruták
Kristína Mesároš
Dušan Mravec
Jakub Navrátil
Rastislav Podhorský
Radoslav Repický
Jakub Scholtés
Viliam Slaminka
Adam Šakový
Ján Valík
Monika Vrancová

Výstava najlepších diel desiateho ročníka súťaže bude v Galérii Nedbalka v Bratislave od 9. októbra do 8. novembra 2014.