Kontakt

Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

info@nadaciavub.sk
www.nadaciavub.sk